KhammaouneTVC

  • ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມອບເຄື່່ອງໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ $5,000 USD
  • ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

  • ຮຽນວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊີວິດສົດໃສ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ການຮ່ວມມື ການຮ່ວມມື Tuesday, 30 June 2020 ວັນທີ່ 29/06/2020 ທີ່ຫ້ອງສະຫມຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງ...
ການຮ່ວມມື ການຮ່ວມມື Monday, 22 June 2020 ວັນທີ່ 22/06/2020 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ KTVC ໄດ້ມີການບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງການ...
ການຮ່ວມມື ການຮ່ວມມື Thursday, 18 June 2020 ວັນທິ່ 18/06/2020 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂຄງກ...
ກອງປະຊຸມຮາກຖານພັກຄັ້ງທີ I ກອງປະຊຸມຮາກຖານພັກຄັ້ງທີ I Wednesday, 10 June 2020 ວັນທີ່ 9/06/2020 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່...
ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ Friday, 06 March 2020 ວັນທີ່ 5/3/2020 ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນບ້ານດົງ...
ບົດບາດຍິງຊາຍ ບົດບາດຍິງຊາຍ Wednesday, 04 March 2020 ວັນທີ່ 26/02/2020 ສະຫະພັນແມ່ຍິງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊາຊີບແຂ...
ການຮ່ວມມື ການຮ່ວມມື Thursday, 05 December 2019 ວັນທີ 5/12/2019 ທີ່່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມ...
You are here: Home