KhammaouneTVC

  • ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມອບເຄື່່ອງໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ $5,000 USD
  • ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

  • ຮຽນວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊີວິດສົດໃສ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Friday, 15 February 2019 15ກຸມພາ2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ວິທະຍາເ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Friday, 15 February 2019 15ກຸມພາ2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ວິທະຍາເ...
ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ Monday, 11 February 2019 ວັນທີ່ 8-9 ກຸມພາປີ 2019 ໄດ້ມີການສະຫລຸບພາກຮຽນທີ່ 1 ແລະ ເປີດພາ...
ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫືລອ ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫືລອ Wednesday, 06 February 2019 ຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳພາກວິຊາກົນຈັກ: ສາຂາລົດຍົນຂອງວິທະຍາ...
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ Friday, 11 January 2019 ວັນທີ່ 10/1/2019 ສາມອົງກາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ຊາວໝຸ່ມ,ກຳມະບານ,ແມ່...
ການຝຶກອົບຮົມ ການຝຶກອົບຮົມ Wednesday, 09 January 2019 ວັນທີ່ 9/01/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມ...
ອວຍພອນປີໃໝ່ 2019 ອວຍພອນປີໃໝ່ 2019 Monday, 31 December 2018 ສະບາຍດີປີໃໝ່ ຄ.ສ 2019 Happy New Year 2019 ໃນທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີ...
You are here: Home