KhammaouneTVC

  • ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມອບເຄື່່ອງໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ $5,000 USD
  • ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

  • ຮຽນວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊີວິດສົດໃສ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Sunday, 25 August 2019 ວັນທີ່ 23/08/2019 ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Friday, 09 August 2019 ວັນທີ່ 8/8/2019 ທີ່ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC)ໄດ້ມີການປະເ...
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ Tuesday, 06 August 2019 ວັນທີ່ 5/8/2019 ທີ່ອາຄານຮ່ວມໃຈຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແ...
ແຈ້ງການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແຈ້ງການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າສາຍອາຊີວະສຶກສາ Thursday, 18 July 2019 ອອກມາແລ້ວກຳນົດວັນສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສ...
ວຽກເຮັດງານທຳ ວຽກເຮັດງານທຳ Friday, 12 July 2019 ວັນທີ່12/07/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳ...
ພິທີຈັດສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າບຳນານ ພິທີຈັດສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າບຳນານ Monday, 08 July 2019 ວັນທີ່ 5/7/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີພິທີຈັດສົ່ງ ທ່ານ ສົມພົງ ສ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Thursday, 27 June 2019 ວັນທີ່ 26-28/6/2019 ກອງປະຊຸມທົບທວນຍຸດທະສາດຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລທ...
You are here: Home