KhammaouneTVC

  • ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມອບເຄື່່ອງໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ $5,000 USD
  • ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

  • ຮຽນວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊີວິດສົດໃສ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ແຈ້ງການ ແຈ້ງການ Monday, 23 September 2019 ແຈ້ງເຖິງ: ນັກສຶກສາ,ຜູ່ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ(ຮຽນຈົບ)ສົກຮຽນ2...
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ Thursday, 19 September 2019 ວັນທີ່ 18/09/2019 ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳ,ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນວິທະຍາ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Monday, 16 September 2019 ວັນທີ່ 14/09/2019 ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດຂອງໄທ(TICA)ໄດ້ມາຢ້ຽມ...
ການຊ່ວຍເຫລືອອຸຖົກຕະໄພ(ໄຟນຳ້ຖ້ວມ) ການຊ່ວຍເຫລືອອຸຖົກຕະໄພ(ໄຟນຳ້ຖ້ວມ) Wednesday, 04 September 2019 ວັນທີ່ 4/9/2019 ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາຂາຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ...
ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ Wednesday, 28 August 2019 ວັນທີ່ 27/08/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Sunday, 25 August 2019 ວັນທີ່ 23/08/2019 ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Friday, 09 August 2019 ວັນທີ່ 8/8/2019 ທີ່ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC)ໄດ້ມີການປະເ...
You are here: Home