KhammaouneTVC

Super User

Super User

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທ່າຍຫງວຽນ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຢ້ຽມຢາມແລະເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດທ່າຍຫງວຽນ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳທ່າຍຫງວຽນ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳທ່າຍຫງວຽນ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດທ່າຍຫງວຽນ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການເງິນທ່າຍຫງວຽນ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄອຊີທີທ່າຍຫງວຽນ

ນັກສຶກສາວທີ່ສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ່າຍຫວຽນ


ໃນວັນ ທີ 11/9/2014 ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອາຊຽນ ຄື: ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳເຫວ (ສສ ຫວຽດນາມ) , ວິທະຍາໄລບ້ານແພງ (ປະເທດໄທ) ແລະ ວິທະຍາໄລສາກົນນະຄອນ (ປະເທດໄທ)

ໃນວັນທີ 5/9/2014 ໄດ້ມີພິທີຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບ ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນກາງຢູ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍພາຍໃນພິທີໄດ້ມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ດີເດັ່ນ ໂດຍທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນຄົນມອບ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນມີພິທີການມອບໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາ ໂດຍທ່ານ ບຸນເພັງ ສົມຈັນມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ເປັນຜູ້ມອບ

ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມຊ່າງຕັດຜົມຊາຍ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 29/7/2014 - 29/8/2014 ໂດຍມີທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນປະທານ, ຄູຝຶກທ່ານ ເພັດຊົມພູ ສີມະໂພໄຊ, ທ່ານ ຊຽງມາຫຼ້າ ແສນມະນີວົງ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມ

 

Wednesday, 27 August 2014 15:19

ກອງປະຊຸມວິຊາການ

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ສະເໝີຜົນງານວິໃຈລະດັບຊາດ/ນານາຊາດ ຄັ້ງທີ 6 ວັນທີ 25/08/2014 ຢູ່ ຄະນະສິນລະປະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ

ໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລາວ-ໄທ ການສ້າງບົດຮຽນຄອມພິວເຕີສຳດເລັດຮູບ ວັນທີ່ 23-25 ສິງຫາ 2014 ຢູ່ ຄະນະສິນລະປະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄຳຖາມສອບເສັງໃຫ້ຄູສອນພາຍໃນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 18-22 ສິງຫາ 2014 ໂດຍມີທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນປະທານ ແລະ ຄູຝຶກແມ່ນທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ, ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລວັນ, ທ່ານ ສິງທາ ຈິດນາວັນ ແລະ ທ່ານ ລົມເຢັນ ພວງມະໄລ ໂດຍມີຄູອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນຊ່ວງພັກຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ເປີດສອນອົບຮົມ ຊ່າງໄມ້ ແລະ ຊ່າງຕັດຜົມ ໂດຍມີ ອາຈານຜູ້ຊຳນານງານ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າມາຮ່ວມອົບຮົມ

ໃນວັນທີ 13/8/2014 ວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຊີ່ ແລະ ການຈັດການ ນະຄອນພະນົມ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍມີ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຂອງເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນວັນທີ 7/8/2014 ຄະນະວິທະຍາການຈັດການ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ່ສາລະສົນເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊິບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາລະຫ່ວາງປະເທດ