KhammaouneTVC

Super User

Super User

Friday, 12 July 2019 14:55

ວຽກເຮັດງານທຳ

ວັນທີ່12/07/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ທາງບໍລິສັດນຳ້ເທີນສອງ(NTPC)ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ,ໄດ້ມາສຳພາດເອົານັກສຶກສາທີ່ຈົບຮຽນສາຂາ:ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດຈຳນວນ 5 ຄົນ ແລະ ເອົາຈຳນວນ 2 ຕໍາແໝ່ງງານ

ວັນທີ່ 5/7/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີພິທີຈັດສົ່ງ ທ່ານ ສົມພົງ ສານຸລາດ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເຂົ້າຮັບບຳນານ

Thursday, 27 June 2019 14:27

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 26-28/6/2019 ກອງປະຊຸມທົບທວນຍຸດທະສາດຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລທີ່ມີໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໄລຍະ II ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ 26/06/2019 ຄູ-ອາຈານພາກວິຊາກະສິກຳໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ,ປະເທດໄທ

ວັນທີ່ 24/06/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ,ໄດ້ມີການຮັບມະຫາຊົນກ້າວໝ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ, ຂອງຮາກຖານພັກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ

Tuesday, 11 June 2019 15:56

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 10/6/2019 ທີ່ສູນຮຽນຮູ້ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ: ການລ້ຽງປາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເຂດເປົ້າໜາຍຊຸມຊົນເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ຈຳນວນ 30 ທ່ານ

Monday, 03 June 2019 15:50

ການພັດທະນາ

ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການປູກພື້ນຟູການຜະລິດກະສິກຳໃນສະຖານການສຶກສາ

 

ວັນທີ່ 30/5/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ນັກສຶກສາພາກວິຊາໄຟຟ້າ, ສາຂາໄຟຟ້າເຕັກນິກໄດ້ແຂ່ງຂັນສີມືໃນຫົວຂໍ້:ການເດີນສາຍຕິດຕັ້ງວົງຈອນ ແສງສະຫ່ວາງ(ດອກໄຟ,ປັກສຽບດ້ວຍທໍ່ພີວີຊີ), ການເດີນສາຍຕິດຕັ້ງວົງຈອນ ແສງສະຫ່ວາງ(ດອກໄຟ,ປັກສຽບດ້ວຍກິບຫັດສາຍໄຟ)

Tuesday, 28 May 2019 15:44

ການຮຽນ-ການສອນ

ເຈັດແບບ,ເຈັດສະຕາຍ ແຊບໆແທ້, ອາຫານຂອງນັກສຶກສາ ປີທີ່ 1 ສາຂາ: ວິຊາ ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ

 

Tuesday, 21 May 2019 08:14

ການປະເມີນຄູ

ວັນທີ່ 20/05/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການປະເມີນຄູປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019ໃນການປະເມີນຄັ້ງນີ້ມີ 4 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ:ຄູຫ້ອງການບໍລິຫານ,ຄູຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ,ຄູຫ້ອງການຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການພັດທະນາ, ຄູພາກວິຊາຄະຫະກຳ ,ສຳລັບຄູວິຊາສະເພາະໄດ້ປະເມີນ 16 ຕົວຊີ້ວັດ,ຄູວິຊາສະເພາະ ແລະ ບໍລິຫານໄດ້ປະເມີນ 17 ຕົວຊີ້ວັດ