KhammaouneTVC

Super User

Super User

ແບບສອບຖາມນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາ:ໄຟຟ້າ,ໄອທີ,ບໍລິຫານທຸລະກິດ(ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນສູງແລ້ວ) ນັກສຶກສາສາມາດ ກຣິກ ເຂົ້າຕອບໄດ້ ແລ້ວ ກຣິກ ສົ່ງເລີຍ

https://docs.google.com/forms/d/1G3EUtDaJGIbhTfdaMbOdmdY_PA2SIWVKyxEMEpKMWHk/edit

ວັນທີ່ 14/05/2019 ທີຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໝ່ວຍພັກພາກວິຊາອຸດສາຫະກຳໄດ້ມີການເປີດບັ້ນຊີວິດການເມືອງເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມຂັ້ນ, ເຊີ່ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນີກອນ ພົມວົງສາ ຫົວໜ້າຂະແໜງກໍ່ສ້າງພັກຈັດຕັ້ງແຂວງ ແລະ ມີບັນດາສຳມະຊິກພັກໃນໝ່ວຍທັງໜົດເຂົ້າຮ່ວມ

Thursday, 09 May 2019 09:05

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 9/5/2019 ບັນຍາກາດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຜູ່ທີ່ຕ້ອງການຢາກເປັນຄູສອນທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໃນສາຂາອາຊີບ:ຊ່າງກໍ່ສ້າງ,ໄຟຟ້າ ແລະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ

 

Monday, 06 May 2019 13:35

ການພັດທະນາ

ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາຜູ່ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ໃນສາຂາວິຊາ:ກໍ່ສ້າງ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ, ຜູ່ທີ່ຢາກເປັນຄູສອນ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ສະໜັກດ່ວນ...

 

ວັນທີ່ 24/4/2019 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງຜູ່ແທນ ແຂວງຕຽນຢານ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ່ແທນ ຂັ້ນສູງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ, ສ ປ ປ ລາວ ແລ້ວຄະນະຜູ່ແທນກໍ່ໄປຢາມຢາມພາກວິຊາກະສິກຳ, ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ

 

ວັນທີ່ 23/4/2019 ຄະນະຜູ່ແທນຈາກແຂວງຕຽນຢານ(Tien Giang) ພາກໄຕ້ຂອງສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳເອົາແນວພັນເຂົ້າຈ້າວຈຳນວນ 1,4 ໂຕນ,ແລະ ແບ້ຈຳນວນ 20 ໂຕ ເພື່ອຈະມາມອບໃຫ້ ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດ ດົງກະແສນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເພື່ອເປັນແນວພັນ

 

Monday, 22 April 2019 20:00

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 19/04/2019-3/5/2019 ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ພ້ອມຄູ-ອາຈານເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລຶເລື່ອງການຈ້າງງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫລາດແຮງງານໃນບັນດາປະເທດອາຊ່ຽນ ທີ່ ປະເທດບູນາຍ

 

 

Monday, 22 April 2019 17:36

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 19/04/2019-3/5/2019 ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ພ້ອມຄູ-ອາຈານເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລຶເລື່ອງການຈ້າງງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫລາດແຮງງານໃນບັນດາປະເທດອາຊ່ຽນ ທີ່ ປະເທດບູນາຍ

Sunday, 21 April 2019 06:43

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່19/04/2019 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດໄດ້ມີການນິເທດນັກສຶກສາ ປີທີ 2 ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມລົງຝຶກງານຕາມສະຖານປະກອບການ,ເຊິ່ງເປັນເວລາ 2 ເດືອນຈື່ງກັບຂື້ນມາ

ວັນທີ່ 9/04/2019 ໄດ້ມີພິທີເປີີດບັ້ນດຳເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນໜ່ວຍພັກພາກວິຊາ: ການບໍລິການ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເຊິ່ງເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ແກ້ວວັນໄຊ ສຸແສງທອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ເລຂາພັກຮາກຖານວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ມີບັນດາສະຫາຍສະມະຊິກພັກພາກວິຊາ: ການບໍລິການ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 16 ສະຫາຍ