KhammaouneTVC

Super User

Super User

Tuesday, 05 January 2021 14:45

ອວຍພອນປີໃໝ່ 2021

ບັນດາພະນັກງານ-ຄູອາຈານແຕ່ລະພະແນກ, ແຕ່ລະພາກວິຊາຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ເຂົ້າອວຍພອນຜູ້ອຳນວຍການພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເນື່ອງຈາກວັນປີໃໝ່ສາກົນ ຄສ 2021 ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຜົນສຳເລັດໃນໝ້າທີ່ວຽກງານ, ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຄອບຄົວ ພ້ອມນຳພາວິທະຍາໄລໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນຫຍຸກສະໃໝ

 

ວັນທີ່ 23/12/2020 ທີ່ ສະໂມສອນຫໍອາຫານ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ຄະນະໂຄສະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ມາເຜີຍແພ່ກົດໝາຍໃຫ້ ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ວິທະຍາເຂດທີ່1 ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ, ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

Monday, 07 December 2020 13:43

ການຮ່ວມມື

ວັນທີ່ 7/12/2020 ທີ່ອາຄານຮ່ວມໃຈ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໝັບສະໝູນ ການມີວຽກເຮັດງານທຳ (VTESS) ເຊິ່ງມີບັນດາພະແນກການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ

Wednesday, 05 August 2020 09:20

ສະໝັກເຂົ້າຮຽນ

ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ສົກຮຽນ 2020-2021 ທ່ານສາມາດເລືອກດາວໂລດເອົາຕາມສາຂາຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫັງຈາກຂຽນແລ້ວໄປຍື່ນຄຳຮອງຢູ່ວິທະຍາໄລສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຢູ່ຖະໝົນຈຳປາສັກ,ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ,ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຕ່ວັນທີ 5 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປ

 

ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ສົກຮຽນ 2020-2021 ທ່ານສາມາດເລືອກດາວໂລດເອົາຕາມສາຂາຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫັງຈາກຂຽນແລ້ວໄປຍື່ນຄຳຮອງຢູ່ວິທະຍາໄລສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຢູ່ຖະໝົນຈຳປາສັກ,ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ,ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຕ່ວັນທີ 5 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປ

 

Wednesday, 29 July 2020 13:01

ການພັດທະນາ

ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນ ຄັ້ງວັນທີ 29 - 31 /07/2020 ທີີສຸນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ

Wednesday, 29 July 2020 13:01

ການພັດທະນາ

ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນ ຄັ້ງວັນທີ 29 - 31 /07/2020 ທີີສຸນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ

ວັນທີ່ 22/07/2020 ຮາກຖານພັກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສາມະຊິກພັກສຳຮອງຈຳນວນ 6 ສະຫາຍ ແລະ ເລື່ອນຈາກສະມາຊິກພັກສຳຮອງຂຶ້ນເປັນສະມາຊິກພັກສົມບູນຈຳນວນ 7 ສະຫາຍ

 

Thursday, 16 July 2020 09:54

ສ້າງຂະບວນການ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຈັດຕັ້ງປະທະກະຖາສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄົບຮອບ 65 ປີ (20 ກໍລະກົດ 1995-20 ກໍລະກົດ 2020)

 

Page 1 of 24