KhammaouneTVC

Super User

Super User

Friday, 09 August 2019 08:40

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 8/8/2019 ທີ່ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC)ໄດ້ມີການປະເມີນການປະບັດ MOU ໃນໄລຍະ ສາມປີ ຜ່ານມາລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ(KTVC) ແລະ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC) ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຄືນກິດຈະກຳ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ວັນທີ່ 5/8/2019 ທີ່ອາຄານຮ່ວມໃຈຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ,ກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ/ຮອງພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບ

 

ອອກມາແລ້ວກຳນົດວັນສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດ

Friday, 12 July 2019 14:55

ວຽກເຮັດງານທຳ

ວັນທີ່12/07/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ທາງບໍລິສັດນຳ້ເທີນສອງ(NTPC)ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ,ໄດ້ມາສຳພາດເອົານັກສຶກສາທີ່ຈົບຮຽນສາຂາ:ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດຈຳນວນ 5 ຄົນ ແລະ ເອົາຈຳນວນ 2 ຕໍາແໝ່ງງານ

ວັນທີ່ 5/7/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີພິທີຈັດສົ່ງ ທ່ານ ສົມພົງ ສານຸລາດ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເຂົ້າຮັບບຳນານ

Thursday, 27 June 2019 14:27

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 26-28/6/2019 ກອງປະຊຸມທົບທວນຍຸດທະສາດຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລທີ່ມີໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໄລຍະ II ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ 26/06/2019 ຄູ-ອາຈານພາກວິຊາກະສິກຳໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ,ປະເທດໄທ

ວັນທີ່ 24/06/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ,ໄດ້ມີການຮັບມະຫາຊົນກ້າວໝ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ, ຂອງຮາກຖານພັກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ

Tuesday, 11 June 2019 15:56

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 10/6/2019 ທີ່ສູນຮຽນຮູ້ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ: ການລ້ຽງປາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເຂດເປົ້າໜາຍຊຸມຊົນເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ຈຳນວນ 30 ທ່ານ

Monday, 03 June 2019 15:50

ການພັດທະນາ

ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການປູກພື້ນຟູການຜະລິດກະສິກຳໃນສະຖານການສຶກສາ