KhammaouneTVC

Super User

Super User

ວັນທີ່ 4/9/2019 ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາຂາຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເລັ່ງສ້ອມເຮືອຈຳນວນສອງລຳເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈັດສົ່ງໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ຜູ້ປະສົບອຸຖົກຕະໄພຈົ່ງປອດໄພໝົດທຸກຄົນເດີ

 

ວັນທີ່ 27/08/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ່ມແຂງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ(SSTVET) ໃນສາຂາ:ຕັດຫຍິບ ເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມໃລຍະ 3 ເດືອນ,ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນຕົ້ນ C1

Sunday, 25 August 2019 06:56

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 23/08/2019 ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະວິຊາການ,ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ໂດຍເອົາ ສອງສາຂາເປັນຈຸດເລີມຕົ້ນ(ນຳລ່ອງ)ເຊັ່ນ: ສາຂາ ໄຟຟ້າ ໂຮງງານ ແລະ ສາຂາ ໄອທີ ນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຈະຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູເຕັກນິກວິ່ງ ໂດຍຮຽນຢູ່ລາວ 2ປີ ແລະ ຮຽນຢູ່ ຫວຽດ 2 ປີ ສາມາດຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ

 

Friday, 09 August 2019 08:40

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 8/8/2019 ທີ່ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC)ໄດ້ມີການປະເມີນການປະບັດ MOU ໃນໄລຍະ ສາມປີ ຜ່ານມາລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ(KTVC) ແລະ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC) ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຄືນກິດຈະກຳ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ວັນທີ່ 5/8/2019 ທີ່ອາຄານຮ່ວມໃຈຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ,ກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ/ຮອງພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບ

 

ອອກມາແລ້ວກຳນົດວັນສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດ

Friday, 12 July 2019 14:55

ວຽກເຮັດງານທຳ

ວັນທີ່12/07/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ທາງບໍລິສັດນຳ້ເທີນສອງ(NTPC)ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ,ໄດ້ມາສຳພາດເອົານັກສຶກສາທີ່ຈົບຮຽນສາຂາ:ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດຈຳນວນ 5 ຄົນ ແລະ ເອົາຈຳນວນ 2 ຕໍາແໝ່ງງານ

ວັນທີ່ 5/7/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີພິທີຈັດສົ່ງ ທ່ານ ສົມພົງ ສານຸລາດ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເຂົ້າຮັບບຳນານ

Thursday, 27 June 2019 14:27

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 26-28/6/2019 ກອງປະຊຸມທົບທວນຍຸດທະສາດຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລທີ່ມີໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໄລຍະ II ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ 26/06/2019 ຄູ-ອາຈານພາກວິຊາກະສິກຳໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ,ປະເທດໄທ