KhammaouneTVC

Super User

Super User

Thursday, 08 August 2013 10:02

ວິໃສທັດ

      

ວິໃສທັດ (VISION)

        ວິທະຍາໄລເຕັກເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາທີ່ກ້າວໝ້າ ຕອບສະໝອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງແຂວງ

 ພາລະກິດ (MISSION) 

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນຂົງເຂດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະສິ

ກຳ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ

   

ຄຳຂວັນ (Slocan)

ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

ພິທີມອບ-ຮັບປະກາສະນິຍະບັດ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາລະດັບສູງ ລາວ-ໄທ ເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ສ ປ ປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2013

Thursday, 27 June 2013 08:53

ຫຼັກສູດ

ວິທະຍາໄລເເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສາມສ້າງ ໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານໃນການເຮັດໂຕະ - ຕັ່ງໄມ້ໃຜ່ ການສ້ອມແປງລົດໄຖນາ- ລົດຈັກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ບ້ານປົ້ງກິ່ວ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ມີພິທິສະຫຼຸບຜົນການຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2013

 

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍ ການອອກບັດນັກສືກສາ ແລະ ບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນໃນວັນທີ 15 ພິດສະພາ 2013 ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍພັກຄັ້ງວັນທີ VI ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 26 ເມສາ 2013 ໄດ້ເປີດຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມ 

   ກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ

Lao Standardization is a MS Office plug-in setup for the following utilities
ລວມມີ
•        Lao Unicode standardization  ແປງ Code Font
•        Lao line break ການຈັດຄຳ ຫລື ຊ່ວຍໃນການຈັດຫນ້າເອກະສານໃນ Word
•        Lao Spelling Checker ກວດສອບຄຳຜິດ
•        Lao Sorting utilities ການລຽນລຳດັບຄຳInstallation Prerequisite
Operating Systems:                Microsoft windows XP or later
Software Application:        Microsoft Office XP or later
Other:                                Microsoft .NET Framework 2 or later

ສ້າງໂດຍ
Information Technology Reseach Institute
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແອັງຟ໋ອກມາຕິກ
National Authority for Science and Technology, Lao PDR
ອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ, ສ ປ ປ ລາວ

ດາວໂຫລດ

ການຟຶກອົບຮົມຄູແບບທະວີຄູນ(Multiplier Training System)ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 07-18 ມັງກອນ 2013 ໄດ້ເປີດຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 7 ມັງກອນ 2013 ໂດຍໃນພິທີການເປີດງານດັ່ງກ່ວາໄດ້ມີຄະນະອຳນວນການໂຮງຮຽນເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ