KhammaouneTVC

Super User

Super User

Friday, 30 November 2018 10:24

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ່ 30/11/2018 ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ມີການປິດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລະດັບສອງC2 ສາຂາ: ຕັດຫຍິບ ເຊິ່ງຝຶກອົບຮົມມາເປັນໄລຍະເວລາຫົກເດືອນ ແຕ່ວັນທີ່ 4/6/2018-30/11/2018 ເຊີ່ງເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ(VELA) ໄລຍະທີ່ 1 ,ໃນນັ້້ນມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ 38 ທ່ານ

Tuesday, 27 November 2018 11:00

ແຈ້ງການ

ບັນດານັກສຶກສາປີສຸດ ສົກປີ 2018-2019 ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ມາເອົາປະຫວັດທີ່ຫ້ອງການວິຊາການໄປປະກອບໃຫ້ສຳເລັດໜົດທຸກຄົນ, ກຳນົດວັນທີ່ 4/12/2018-31/1/2019 .ໃຫ້ສຳເລັດ

ວັນທີ່ 21/11/2018 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການປະກວດສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019, ໃນນັ້ນມີ: ບົດພ້ອນ 13 ລາຍການ,ບົດເພງມີ 29 ເພງ ເຊີ່ງມີນັກສຶກສາທຸກສາຂາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

 

Wednesday, 14 November 2018 08:16

ການຝຶກອົບຮົມ

ນັກຮຽນ C3 ສາຂາ: ການຕະຫລາດຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ພາຍໄຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ່ມແຂງວຽກວຽກງານອາຊີວະ ແລະ ແົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະທີ່ II (SSTVET) ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນເພື່ອກະກຽມເສັງຈົບວິຊາຄອມພີວເຕີ

 

Thursday, 18 October 2018 08:23

ການພັດທະນາ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນ,ພາກວິຊາກະສິກຳ ກຳລັງມີການປຸງໂຄງລ່າງຢ່າງໜັກ

Tuesday, 16 October 2018 13:49

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ 12/10/2018 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ.ໄດ້ມີການປິດຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບລະດັບຕົ້ນ1. C1 ຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ(VELA)ເຊີ່ງມີທັງໝົດ 7ສາຂາເຊັ່ນ:ຕັດຫຍິບ,ແປງຈັກຂະໝາດນ້ອຍ,ອາຫານ, ຊ່າງໄມ້,ຊ່າງກໍ່,ປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ ເຊີ່ງໃລຍະການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາສາມເດືອນເຄີ່ງ

 

 

Wednesday, 10 October 2018 08:30

ການຍ້ອງຍໍ

ໃນສົກຮຽນປີ 2017-2018 ຄູ-ອາຈານຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ຜູ່ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະຈຳປີ ໂດຍໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Wednesday, 26 September 2018 08:06

ການຝຶກອົບຮົມ

ວັນທີ່ 25/09/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໜຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີບ ແລະການເຂົ້າເຖິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສຳລັບການຈ້າງງານໃຫ້ທຸລະກິດຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

 

ວັນທີ່ 25/09/2018 ທ່ານ ໂອລິເວຍ ດິດຼີ ຜູ່ອຳນວຍການໃຫ່ຍຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໃນຄະນະທີ່ ທ່ານ ມາຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່

 

ວັນທີ່ 20/09/2018 ຜູ່ອຳນວຍການ ແລະ ຄູອາຈານວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ນຳເງິນໄປຊ່ວຍເຫລືອມອບໃຫ້ ຄອບຄົວຂອງນັກສຶກສາ ພາກວິຊາກະສິກຳ ສາຂາ:ລ້ຽງສັດຜູ່ປະສົບໄຟຖືກໄຟໃໝ່ເຮືອນ ໃນວັນທີ 13/9/2018 ທີ່ ບ້ານ ນາຄອມ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ