KhammaouneTVC

  • ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມອບເຄື່່ອງໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ມູນຄ່າ $5,000 USD
  • ຮຽນດີ ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະທຳ ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບ

  • ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

  • ຮຽນວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊີວິດສົດໃສ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳລ່າສຸດ

ອວຍພອນປີໃໝ່ 2021 ອວຍພອນປີໃໝ່ 2021 Tuesday, 05 January 2021 ບັນດາພະນັກງານ-ຄູອາຈານແຕ່ລະພະແນກ, ແຕ່ລະພາກວິຊາຂອງວິທະ...
ເຜີຍແພ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຜີຍແພ່ລະບຽບກົດໝາຍ Thursday, 24 December 2020 ວັນທີ່ 23/12/2020 ທີ່ ສະໂມສອນຫໍອາຫານ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ...
ການຮ່ວມມື ການຮ່ວມມື Monday, 07 December 2020 ວັນທີ່ 7/12/2020 ທີ່ອາຄານຮ່ວມໃຈ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວ...
ສະໝັກເຂົ້າຮຽນ ສະໝັກເຂົ້າຮຽນ Wednesday, 05 August 2020 ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳ...
ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮຽນ Wednesday, 05 August 2020 ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Wednesday, 29 July 2020 ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນ ຄັ້ງວັນທ...
ການພັດທະນາ ການພັດທະນາ Wednesday, 29 July 2020 ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນ ຄັ້ງວັນທ...
You are here: Home ໜ້າຫຼັກ