KhammaouneTVC

Thursday, 18 July 2019 08:29

ແຈ້ງການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າສາຍອາຊີວະສຶກສາ

ອອກມາແລ້ວກຳນົດວັນສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດ
Friday, 12 July 2019 14:55

ວຽກເຮັດງານທຳ

ວັນທີ່12/07/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ທາງບໍລິສັດນຳ້ເທີນສອງ(NTPC)ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ,ໄດ້ມາສຳພາດເອົານັກສຶກສາທີ່ຈົບຮຽນສາຂາ:ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດຈຳນວນ 5 ຄົນ ແລະ ເອົາຈຳນວນ 2 ຕໍາແໝ່ງງານ
Monday, 08 July 2019 14:56

ພິທີຈັດສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າບຳນານ

ວັນທີ່ 5/7/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີພິທີຈັດສົ່ງ ທ່ານ ສົມພົງ ສານຸລາດ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເຂົ້າຮັບບຳນານ
Thursday, 27 June 2019 14:27

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 26-28/6/2019 ກອງປະຊຸມທົບທວນຍຸດທະສາດຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລທີ່ມີໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໄລຍະ II ຈັດຂຶ້ນທີ່ ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Thursday, 27 June 2019 14:18

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ວັນທີ່ 26/06/2019 ຄູ-ອາຈານພາກວິຊາກະສິກຳໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ,ປະເທດໄທ
Tuesday, 25 June 2019 21:29

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

ວັນທີ່ 24/06/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ,ໄດ້ມີການຮັບມະຫາຊົນກ້າວໝ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ, ຂອງຮາກຖານພັກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
Tuesday, 11 June 2019 15:56

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 10/6/2019 ທີ່ສູນຮຽນຮູ້ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ: ການລ້ຽງປາໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເຂດເປົ້າໜາຍຊຸມຊົນເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ຈຳນວນ 30 ທ່ານ
Monday, 03 June 2019 15:50

ການພັດທະນາ

ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການປູກພື້ນຟູການຜະລິດກະສິກຳໃນສະຖານການສຶກສາ
Thursday, 30 May 2019 10:01

ການແຂ່ງຂັນສີມື

ວັນທີ່ 30/5/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ນັກສຶກສາພາກວິຊາໄຟຟ້າ, ສາຂາໄຟຟ້າເຕັກນິກໄດ້ແຂ່ງຂັນສີມືໃນຫົວຂໍ້:ການເດີນສາຍຕິດຕັ້ງວົງຈອນ ແສງສະຫ່ວາງ(ດອກໄຟ,ປັກສຽບດ້ວຍທໍ່ພີວີຊີ), ການເດີນສາຍຕິດຕັ້ງວົງຈອນ ແສງສະຫ່ວາງ(ດອກໄຟ,ປັກສຽບດ້ວຍກິບຫັດສາຍໄຟ)
Tuesday, 28 May 2019 15:44

ການຮຽນ-ການສອນ

ເຈັດແບບ,ເຈັດສະຕາຍ ແຊບໆແທ້, ອາຫານຂອງນັກສຶກສາ ປີທີ່ 1 ສາຂາ: ວິຊາ ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
Page 1 of 12
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ