KhammaouneTVC

Tuesday, 15 November 2016 10:25

ທ່ານ ອຸປະທູດ ລຸກຊຳບວກມາຢ້ຽມຢາມ

ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມຄະນະ ຕ້ອນຮັບການຢມາຢ້ຽມຢາມ ທ່ານ ອຸປະທູດ ລຸກຊຳບວກ ພ້ອມຄະນະ ຄັ້ງວັນທີ 14/11/2016

 

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ທ່ານ ອຸປະທູດ ລຸກຊຳບວກມາຢ້ຽມຢາມ