KhammaouneTVC

Friday, 29 September 2017 14:30

ພິທີສະຫລຸບປີຮຽນ 2016-2017

ວັນທີ໋ 29/09/2019 ໄດ້ມີພິທີສະຫລຸບປີຮຽນ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍປະຈຳສົກສຶກສາປີ2016-2017 ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຜູ່ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ ແລະ ໃບກຽດຕິຄຸນແກ່ສະຖານປະກອບການທີ່ປະກອບສ່ວນແກ່ນັກສຶກສາລົງຝຶກງານ

 

 

 

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ພິທີສະຫລຸບປີຮຽນ 2016-2017