KhammaouneTVC

Monday, 09 April 2018 09:34

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ວັນທີ່ 5/4/2018 ທ່ານ ນາງ ກູມູດີນີ ໂຣຊາ(Kumudhini Rosa) ຫົວໜ້າແຜນງານຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ(VELA) ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ

 

 

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ