KhammaouneTVC

Wednesday, 26 September 2018 08:00

ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ່ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ (NTPC)

ວັນທີ່ 25/09/2018 ທ່ານ ໂອລິເວຍ ດິດຼີ ຜູ່ອຳນວຍການໃຫ່ຍຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ(NTPC)ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໃນຄະນະທີ່ ທ່ານ ມາຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ່ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ (NTPC)