KhammaouneTVC

Wednesday, 10 October 2018 08:30

ການຍ້ອງຍໍ

ໃນສົກຮຽນປີ 2017-2018 ຄູ-ອາຈານຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ຜູ່ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະຈຳປີ ໂດຍໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຍ້ອງຍໍ