KhammaouneTVC

Tuesday, 27 November 2018 11:00

ແຈ້ງການ

ບັນດານັກສຶກສາປີສຸດ ສົກປີ 2018-2019 ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ມາເອົາປະຫວັດທີ່ຫ້ອງການວິຊາການໄປປະກອບໃຫ້ສຳເລັດໜົດທຸກຄົນ, ກຳນົດວັນທີ່ 4/12/2018-31/1/2019 .ໃຫ້ສຳເລັດ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ແຈ້ງການ