KhammaouneTVC

Tuesday, 04 December 2018 08:32

ການພັດທະນາ

ວັນທີ 3/12/2018 ຢູ່ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງກະແສນ,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ມີທ່ານຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກຮ້ອຍເອັດພ້ອມຄະນະໃນນາມອົງການ ໄທກາ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມການສ້າງສູນຮຽນຮູ້ດ້ານກະສິກຳເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ເຊີ່ງອົງການໄທກ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືລອໃນມູນຄ່າ ສີ່ລ້ານກ່ວາບາດ ເຊີ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າໄປຫລາຍແລ້ວຄາດວ່າຈະເປີດສູນໃນຕົ້ນເດືອນສາມປີ 2019 ຈະມາເຖິງນີ້

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການພັດທະນາ