KhammaouneTVC

Wednesday, 19 December 2018 09:33

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 17/12/2018 ທີ່ ພາກວິຊາກະສິກຳ ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືMOU ລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ(KTVC) ກັບ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ(JDB) ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການເງີນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ,ເປີດບັນຊີ,ເປີດບັດເອທີເອັມ ແລະ ອອກປະກັນໄຟຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການພັດທະນາ