KhammaouneTVC

Friday, 11 January 2019 11:03

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ວັນທີ່ 10/1/2019 ສາມອົງກາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ຊາວໝຸ່ມ,ກຳມະບານ,ແມ່ຍິງ ຂອງຮາກຖານວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມ ໃຫ່ຍສາມຂັ້ນ ໂດຍການໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງຫ້ອງວ່າການ ເມືອງມະຫາໄຊ, ທີ່ເມືອງມະຫາໄຊ,ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ