KhammaouneTVC

Monday, 25 February 2019 08:21

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 23-24/02/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີເຂົ້າໃນວຽກສະຖິຕິ ແລະ ຫ້ອງການ ເຊິ່ງມີຕົວແທນຄູ-ອາຈານ ແຕ່ລະຫ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການພັດທະນາ