KhammaouneTVC

Sunday, 21 April 2019 06:43

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່19/04/2019 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດໄດ້ມີການນິເທດນັກສຶກສາ ປີທີ 2 ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມລົງຝຶກງານຕາມສະຖານປະກອບການ,ເຊິ່ງເປັນເວລາ 2 ເດືອນຈື່ງກັບຂື້ນມາ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການພັດທະນາ