KhammaouneTVC

Wednesday, 15 May 2019 16:26

ເປີີດບັ້ນດຳເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນໜ່ວຍພັກພາກວິຊາ:ຊ່າງອຸດສາຫະກຳ

ວັນທີ່ 14/05/2019 ທີຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໝ່ວຍພັກພາກວິຊາອຸດສາຫະກຳໄດ້ມີການເປີດບັ້ນຊີວິດການເມືອງເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສາມຂັ້ນ, ເຊີ່ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນີກອນ ພົມວົງສາ ຫົວໜ້າຂະແໜງກໍ່ສ້າງພັກຈັດຕັ້ງແຂວງ ແລະ ມີບັນດາສຳມະຊິກພັກໃນໝ່ວຍທັງໜົດເຂົ້າຮ່ວມ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ເປີີດບັ້ນດຳເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນໜ່ວຍພັກພາກວິຊາ:ຊ່າງອຸດສາຫະກຳ