KhammaouneTVC

Tuesday, 25 June 2019 21:29

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

ວັນທີ່ 24/06/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ,ໄດ້ມີການຮັບມະຫາຊົນກ້າວໝ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ, ຂອງຮາກຖານພັກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ