KhammaouneTVC

Wednesday, 04 September 2019 13:54

ການຊ່ວຍເຫລືອອຸຖົກຕະໄພ(ໄຟນຳ້ຖ້ວມ)

ວັນທີ່ 4/9/2019 ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາຂາຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເລັ່ງສ້ອມເຮືອຈຳນວນສອງລຳເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈັດສົ່ງໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ຜູ້ປະສົບອຸຖົກຕະໄພຈົ່ງປອດໄພໝົດທຸກຄົນເດີ

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຊ່ວຍເຫລືອອຸຖົກຕະໄພ(ໄຟນຳ້ຖ້ວມ)