KhammaouneTVC

Thursday, 19 September 2019 07:45

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ວັນທີ່ 18/09/2019 ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳ,ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການສະຫລຸບປີຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນໄລຍະການສິດສອນໜື່ງສົກຮຽນຜ່ານມາເຊີ່ງມີຄະນະອຳນວຍການ,ຫົວໜ້າພະແນກ,ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຕະຫລອດຮອດຄູອາຈານພາກວິຊາກະສິກຳເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົ້ດ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ