KhammaouneTVC

Monday, 23 September 2019 06:07

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງເຖິງ: ນັກສຶກສາ,ຜູ່ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ(ຮຽນຈົບ)ສົກຮຽນ2018-2019 ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດໄດ້ແລ້ວທີ່ພະແນກວິຊາການ,ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄຳມ່ວນ,ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 25/09/2019-31/12/2019

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ແຈ້ງການ