KhammaouneTVC

Thursday, 05 December 2019 13:49

ການຮ່ວມມື

ວັນທີ 5/12/2019 ທີ່່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ (KTVC) ກັບ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນສອງ(NTPC) ເປັນກຽດລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ນ ກໍຣິນ ອາເລຊຣາ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານບໍລິຫານ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານຳ້ເທີນສອງ ແລະ ມັນບັນດາຫົວໝ້າພະແນກ,ຫົວໝ້າພາກວິຊາ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ຕະຫລອດຮອດຄູອາຈານແລະນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານນຳ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຮ່ວມມື