KhammaouneTVC

Wednesday, 04 March 2020 14:19

ບົດບາດຍິງຊາຍ

ວັນທີ່ 26/02/2020 ສະຫະພັນແມ່ຍິງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ມີກິດຈະກຳເຕັ້ນກາງແຈ້ງຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມສາມຂັ້ນ ແລະ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນແມ່ຍິງສາກົນຄົບຮອບ 110 ປີ ເຊີ່ງມີ ສະຊິກແມ່ຍິງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ອາສາສະໝັກຈາກເກົາຫລີ,ແລະ ນັກສຶກສາຈາກເຂດໂຣນ,ອານ,ເປີ ຈາກສາທາລະນະລັດຝຣັ່ງເຂົ້າຮ່ວມ

 

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ບົດບາດຍິງຊາຍ