KhammaouneTVC

Wednesday, 10 June 2020 15:37

ກອງປະຊຸມຮາກຖານພັກຄັ້ງທີ I

ວັນທີ່ 9/06/2020 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຮາກຖານພັກຄັ້ງທີ່ I ຂື້ນ, ເຊິງມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ;

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ກອງປະຊຸມຮາກຖານພັກຄັ້ງທີ I