KhammaouneTVC

Monday, 22 June 2020 16:30

ການຮ່ວມມື

ວັນທີ່ 22/06/2020 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ KTVC ໄດ້ມີການບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບ ສະມາຄົມຮອຍຍີ້ມເດັກ ຂອງຝຣັ່ງ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຮ່ວມມື