KhammaouneTVC

Tuesday, 30 June 2020 09:57

ການຮ່ວມມື

ວັນທີ່ 29/06/2020 ທີ່ຫ້ອງສະຫມຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ຄະນະຄູ-ອາຈານຈາກສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໄດ້ລົງມາຕິດຕາມອະດີດນັກສຶກສາ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການຮ່ວມມື