KhammaouneTVC

Friday, 24 May 2013 08:21

ການອອກບັດນັກສືກສາ ແລະ ບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍ ການອອກບັດນັກສືກສາ ແລະ ບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນໃນວັນທີ 15 ພິດສະພາ 2013 ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ການອອກບັດນັກສືກສາ ແລະ ບັດ ATM ເປັນບັດດຽວກັນ