KhammaouneTVC

Thursday, 02 July 2015 15:13

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ (ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ)

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ, ການຮຽນຄູ່ຂະໜານຂອງຊ່າງລົດຍົນ , ຊ່າງ ໄຟຟ້າ (ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ) ໃນລະດັບ ປວຊ (9+3) ແລະ ລະດັບ ປວສ (12+2) ເຂົ້າຮ່ວມມີ ສ ປ ປ ລາວ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສ ສ ຫວຽດນາມ ວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳເຣ່ວ, ປະເທດໄທ ວິທະຍາໄລ ເທັກນິກບ້ານແພງ, ວິທະຍາໄລເທັກນິກ ສະກົນນະຄອນ ແລະ ວິທະຍາໄລການອາຊີບ ນະວາມິນທຣາຊະນີ ມຸກດາຫານ  ຄັ້ງວັນທີ 30/06-01/7/2015 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ (ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ)