KhammaouneTVC

Tuesday, 07 July 2015 09:57

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ລາວ-ໄທ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ລະຫ່ວາງ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລການອາຊີບຊຸມແພ ປະເທດໄທ ຄັ້ງວັນທີ 6/7/2015 ທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ລາວ-ໄທ