KhammaouneTVC

Wednesday, 22 July 2015 14:17

ຄະນະຄູ - ອາຈານວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ມາທັດສະນະສຶກສາ

ຄະນະຄູ - ອາຈານ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-າໂນ້ຍ ມາທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ກັບ ທິມຄູ-ອາຈານວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 13/7/2015 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ຄະນະຄູ - ອາຈານວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ມາທັດສະນະສຶກສາ