KhammaouneTVC

Wednesday, 22 July 2015 14:21

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະເມີນຜົນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ໄລຍະ II

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະເມີນຜົນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ໄລຍະ II ສົກສຶກສາ 2013-2015 ແລະ ປະຖະກະຖາວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ່ 14/7/2015

 

 

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະເມີນຜົນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ໄລຍະ II