KhammaouneTVC

Tuesday, 04 August 2015 15:13

ຄະນະຄູ-ອາຈານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມາຕິດຕາມນັກສຶກສາຝຶກງານ

ຄະນະບໍດີ ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມາຕິດຕາມນັກສຶກສາຝຶກງານ ນ. ພິມມະກອນ ໄຊຍະລາດ ທີ່ລົງມາຝຶກງານ ຢູ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບ  ແຂວງຄໍາມ່ວນ ວັນທີ 31/7/2015

You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ ຄະນະຄູ-ອາຈານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມາຕິດຕາມນັກສຶກສາຝຶກງານ