KhammaouneTVC

Monday, 15 September 2014 15:44

ການຮ່ວມືກັບອາຊຽນ

ໃນວັນ ທີ 11/9/2014 ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອາຊຽນ ຄື: ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳເຫວ (ສສ ຫວຽດນາມ) , ວິທະຍາໄລບ້ານແພງ (ປະເທດໄທ) ແລະ ວິທະຍາໄລສາກົນນະຄອນ (ປະເທດໄທ)
Wednesday, 10 September 2014 15:23

ພິທີຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ 2014

ໃນວັນທີ 5/9/2014 ໄດ້ມີພິທີຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບ ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນກາງຢູ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍພາຍໃນພິທີໄດ້ມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ດີເດັ່ນ ໂດຍທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນຄົນມອບ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນມີພິທີການມອບໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາ ໂດຍທ່ານ ບຸນເພັງ ສົມຈັນມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ເປັນຜູ້ມອບ
Monday, 01 September 2014 10:45

ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມຊ່າງຕັດຜົມຊາຍ

ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມຊ່າງຕັດຜົມຊາຍ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 29/7/2014 - 29/8/2014 ໂດຍມີທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນປະທານ, ຄູຝຶກທ່ານ ເພັດຊົມພູ ສີມະໂພໄຊ, ທ່ານ ຊຽງມາຫຼ້າ ແສນມະນີວົງ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມ
Wednesday, 27 August 2014 15:19

ກອງປະຊຸມວິຊາການ

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ສະເໝີຜົນງານວິໃຈລະດັບຊາດ/ນານາຊາດ ຄັ້ງທີ 6 ວັນທີ 25/08/2014 ຢູ່ ຄະນະສິນລະປະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ
Wednesday, 27 August 2014 14:55

ໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລາວ-ໄທ

ໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລາວ-ໄທ ການສ້າງບົດຮຽນຄອມພິວເຕີສຳດເລັດຮູບ ວັນທີ່ 23-25 ສິງຫາ 2014 ຢູ່ ຄະນະສິນລະປະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ
Tuesday, 26 August 2014 14:50

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄຳຖາມສອບເສັງໃຫ້ຄູສອນ

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄຳຖາມສອບເສັງໃຫ້ຄູສອນພາຍໃນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 18-22 ສິງຫາ 2014 ໂດຍມີທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນປະທານ ແລະ ຄູຝຶກແມ່ນທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ, ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລວັນ, ທ່ານ ສິງທາ ຈິດນາວັນ ແລະ ທ່ານ ລົມເຢັນ ພວງມະໄລ ໂດຍມີຄູອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມ
Thursday, 14 August 2014 10:10

ການຝຶກອົບຮົມ ຊ່າງໄມ້ ແລະ ຊ່າງຕັດຜົມ

ໃນຊ່ວງພັກຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ເປີດສອນອົບຮົມ ຊ່າງໄມ້ ແລະ ຊ່າງຕັດຜົມ ໂດຍມີ ອາຈານຜູ້ຊຳນານງານ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າມາຮ່ວມອົບຮົມ
Thursday, 14 August 2014 09:28

ການມາທັດສະນະຂອງວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີ່ ແລະ ການຈັດການນະຄອນພະນົມ

ໃນວັນທີ 13/8/2014 ວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຊີ່ ແລະ ການຈັດການ ນະຄອນພະນົມ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍມີ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຂອງເຂົ້າຮ່ວມ
Friday, 08 August 2014 10:10

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ຄະນະວິທະຍາການຈັດການ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ

ໃນວັນທີ 7/8/2014 ຄະນະວິທະຍາການຈັດການ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ່ສາລະສົນເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊິບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາລະຫ່ວາງປະເທດ
Thursday, 31 July 2014 14:40

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລາວ-ໄທ

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລາວ-ໄທ ຈັັດຂື້ນທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 29/7/2014 ໂດຍມີ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທ່ານ ສົມພົງ ສານຸລາດ ແລະ ທ່ານ ພູລິເດດ ຟອງສະເດັດ ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫລັກສູດ ເຂົ້າຮ່ວມ
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ