KhammaouneTVC

Monday, 23 September 2019 06:07

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງເຖິງ: ນັກສຶກສາ,ຜູ່ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ(ຮຽນຈົບ)ສົກຮຽນ2018-2019 ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດໄດ້ແລ້ວທີ່ພະແນກວິຊາການ,ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄຳມ່ວນ,ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 25/09/2019-31/12/2019
Thursday, 19 September 2019 07:45

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ວັນທີ່ 18/09/2019 ທີ່ພາກວິຊາກະສິກຳ,ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເມືອງທ່າແຂກ,ແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການສະຫລຸບປີຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນໄລຍະການສິດສອນໜື່ງສົກຮຽນຜ່ານມາເຊີ່ງມີຄະນະອຳນວຍການ,ຫົວໜ້າພະແນກ,ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ຕະຫລອດຮອດຄູອາຈານພາກວິຊາກະສິກຳເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົ້ດ
Monday, 16 September 2019 13:57

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 14/09/2019 ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດຂອງໄທ(TICA)ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສູນຮຽນຮູ້ຕາມເສດຖະກິດພໍພຽງ ທີ່ ພາກວິຊາກະສິກຳ,ວິທະຍາເຂດດົງກະແສນ,ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ
Wednesday, 04 September 2019 13:54

ການຊ່ວຍເຫລືອອຸຖົກຕະໄພ(ໄຟນຳ້ຖ້ວມ)

ວັນທີ່ 4/9/2019 ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາຂາຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ເລັ່ງສ້ອມເຮືອຈຳນວນສອງລຳເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈັດສົ່ງໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ຂໍໃຫ້ຜູ້ປະສົບອຸຖົກຕະໄພຈົ່ງປອດໄພໝົດທຸກຄົນເດີ
Wednesday, 28 August 2019 09:43

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

ວັນທີ່ 27/08/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ່ມແຂງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ(SSTVET) ໃນສາຂາ:ຕັດຫຍິບ ເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມໃລຍະ 3 ເດືອນ,ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນຕົ້ນ C1
Sunday, 25 August 2019 06:56

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 23/08/2019 ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະວິຊາການ,ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ໂດຍເອົາ ສອງສາຂາເປັນຈຸດເລີມຕົ້ນ(ນຳລ່ອງ)ເຊັ່ນ: ສາຂາ ໄຟຟ້າ ໂຮງງານ ແລະ ສາຂາ ໄອທີ ນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຈະຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູເຕັກນິກວິ່ງ ໂດຍຮຽນຢູ່ລາວ 2ປີ ແລະ ຮຽນຢູ່ ຫວຽດ 2 ປີ ສາມາດຮັບໃບປະກາສະນິຍະບັດໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ
Friday, 09 August 2019 08:40

ການພັດທະນາ

ວັນທີ່ 8/8/2019 ທີ່ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC)ໄດ້ມີການປະເມີນການປະບັດ MOU ໃນໄລຍະ ສາມປີ ຜ່ານມາລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ(KTVC) ແລະ ບໍລິສັດນໍ້າເທີນສອງຈຳກັດ ( NTPC) ກອງປະຊຸມສະຫລຸບຄືນກິດຈະກຳ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ
Tuesday, 06 August 2019 14:29

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ວັນທີ່ 5/8/2019 ທີ່ອາຄານຮ່ວມໃຈຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບຄະນະຄູອາຈານຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ,ກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ່ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ/ຮອງພາກວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ອນຮັບ
Thursday, 18 July 2019 08:29

ແຈ້ງການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າສາຍອາຊີວະສຶກສາ

ອອກມາແລ້ວກຳນົດວັນສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດ
Friday, 12 July 2019 14:55

ວຽກເຮັດງານທຳ

ວັນທີ່12/07/2019 ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ,ທາງບໍລິສັດນຳ້ເທີນສອງ(NTPC)ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ,ໄດ້ມາສຳພາດເອົານັກສຶກສາທີ່ຈົບຮຽນສາຂາ:ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນເຂົ້າເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດເຊິ່ງມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດຈຳນວນ 5 ຄົນ ແລະ ເອົາຈຳນວນ 2 ຕໍາແໝ່ງງານ
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ