KhammaouneTVC

Tuesday, 18 November 2014 15:51

ແຈ້ງການ!!! ວຕວ ປ່ຽນກາປະທັບ

Monday, 17 November 2014 14:19

ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໃນວັນທີ 15-16/11/2014 ມີການການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫຼັກສູດພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາບັນຊີ,ສາຂາເລຂານຸການ ແລະ ສາຂາຄອມທຸລະກິດ
Friday, 10 October 2014 09:18

ກິດຈະກຳກິລາວັນຄູ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 3/10/2014 ມີກິດຈະກຳກິລາສະຫລອງວັນຄູທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ
Thursday, 25 September 2014 13:54

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ມ ທ່າຍຫງວຽນ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທ່າຍຫງວຽນ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຢ້ຽມຢາມແລະເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການເງິນທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄອຊີທີທ່າຍຫງວຽນ ນັກສຶກສາວທີ່ສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ່າຍຫວຽນ
Monday, 15 September 2014 15:44

ການຮ່ວມືກັບອາຊຽນ

ໃນວັນ ທີ 11/9/2014 ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອາຊຽນ ຄື: ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳເຫວ (ສສ ຫວຽດນາມ) , ວິທະຍາໄລບ້ານແພງ (ປະເທດໄທ) ແລະ ວິທະຍາໄລສາກົນນະຄອນ (ປະເທດໄທ)
Wednesday, 10 September 2014 15:23

ພິທີຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ 2014

ໃນວັນທີ 5/9/2014 ໄດ້ມີພິທີຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບ ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນກາງຢູ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍພາຍໃນພິທີໄດ້ມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ດີເດັ່ນ ໂດຍທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນຄົນມອບ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນມີພິທີການມອບໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາ ໂດຍທ່ານ ບຸນເພັງ ສົມຈັນມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ເປັນຜູ້ມອບ
Monday, 01 September 2014 10:45

ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມຊ່າງຕັດຜົມຊາຍ

ພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມຊ່າງຕັດຜົມຊາຍ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 29/7/2014 - 29/8/2014 ໂດຍມີທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນປະທານ, ຄູຝຶກທ່ານ ເພັດຊົມພູ ສີມະໂພໄຊ, ທ່ານ ຊຽງມາຫຼ້າ ແສນມະນີວົງ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມ
Wednesday, 27 August 2014 15:19

ກອງປະຊຸມວິຊາການ

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ສະເໝີຜົນງານວິໃຈລະດັບຊາດ/ນານາຊາດ ຄັ້ງທີ 6 ວັນທີ 25/08/2014 ຢູ່ ຄະນະສິນລະປະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ
Wednesday, 27 August 2014 14:55

ໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລາວ-ໄທ

ໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລາວ-ໄທ ການສ້າງບົດຮຽນຄອມພິວເຕີສຳດເລັດຮູບ ວັນທີ່ 23-25 ສິງຫາ 2014 ຢູ່ ຄະນະສິນລະປະສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ
Tuesday, 26 August 2014 14:50

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄຳຖາມສອບເສັງໃຫ້ຄູສອນ

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄຳຖາມສອບເສັງໃຫ້ຄູສອນພາຍໃນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 18-22 ສິງຫາ 2014 ໂດຍມີທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນປະທານ ແລະ ຄູຝຶກແມ່ນທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ, ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລວັນ, ທ່ານ ສິງທາ ຈິດນາວັນ ແລະ ທ່ານ ລົມເຢັນ ພວງມະໄລ ໂດຍມີຄູອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມ
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ