KhammaouneTVC

Wednesday, 01 July 2015 14:03

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາຄະຫະກໍາ ສາຂາ ທ່ອງທ່ຽວ

 ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາຄະຫະກໍາ ສາຂາ ທ່ອງທ່ຽວ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມວນ ວັນທີ 25/6/2015
Wednesday, 01 July 2015 13:51

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາຄະຫະກໍາ

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາຄະຫະກໍາ ສາຂາ ອາຫານ - ການໂຮງແຮມວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມວນ ວັນທີ 25/6/2015
Monday, 22 June 2015 09:36

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາເຄຫະສະຖານ ສາຂາ ຊ່າງໄມ້

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາເຄຫະສະຖານ ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມວນ ວັນທີ 16-18/6/2015
Thursday, 18 June 2015 10:55

ບໍລິຈາກເລຶອດ ພາກວິຊາກະສິກຳ

ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາກວິຊາ ກະສິກຳ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນທີ່ ບ້ານດົງກະແສນ ບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ອົງການກາແດງລາວຈຳນວນ 7 ຖົງ, ຄັັ້ງວັນທີ 17/6/2015.
Thursday, 18 June 2015 10:46

ທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງແຂວງຄຳມ່ວນ ມາຢ້ຽມຢາມ

ທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງແຂວງຄຳມ່ວນ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ 2 ເຄື່ອງ ແລະ ປິ້ນເຕີ້ສີ 2 ເຄື່ອງ ໃຫ້ພາກວິຊາ ກະສິກຳ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນທີ່ ບ້ານດົງກະແສນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ, ຄັ້ງວັນທີ 17/6/2015.
Tuesday, 16 June 2015 10:26

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານພາກວິຊາເຄຫະສະຖານ ສາຂາ ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມວນ ວັນທີ 16/6/2015
Saturday, 13 June 2015 14:53

ປະກອບສ່ວນອອກແຮງງານທີ່ສະໂມສອນແຂວງຄໍາມ່ວນ

ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະກອບສ່ວນອອກແຮງງານທີ່ສະໂມສອນແຂວງຄໍາມ່ວນເພື່ອຄຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ IX ອົງຄະນະພັກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 12/6/2015
Monday, 08 June 2015 15:07

ມອບລາງວັນໃຫ້ນັກສຶກສາໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ

ພິທີມອບລາງວັນໃຫ້ນັກສຶກສາໃນການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈຳ ສົກຮຽນ 2014-2015 ຈັດຂື້ນທີ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 8/6/2015
Friday, 05 June 2015 15:03

ການປຶກສາຫາລື ລະຫ່ວາງ ຜູ່ບໍລິຫານວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບ ສະຖານປະກອບການ

ການປຶກສາຫາລື ລະຫ່ວາງ ຜູ່ບໍລິຫານວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບ ສະຖານປະກອບການ ເພື່ອການຝຶກອົບຮົມແບບຄວບຄູ່ ຈັດຂື້ນທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 4/6/2015
Monday, 01 June 2015 14:03

ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ

ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບລະຫວ່າງທິມຄູ-ອາຈານວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ກັບ ທິມໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງບໍລິຄຳໃຊ ວັນທີ 29/5/2015 ທີ່ປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ