KhammaouneTVC

Thursday, 19 March 2015 14:42

ຊາວໜຸ່ມອານາໄລລວມ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 18/3/2015 ຊາວໝຸ່ມ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ອານາໄມລວມທີ່ ອານຸສາວະລີ
Friday, 06 March 2015 08:07

ກິດຈະກຳຕ້ອນຮັບວັນແມ່ຍິງ

ກິດຈະກຳຕ້ອນຮັບວັນແມ່ຍິງຄົບຮອບ 105 ປີ
Tuesday, 24 February 2015 08:32

ງານເທດສະການອາຫານລາວຄັ້ງທີ 10

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຮອງຊະນະເລີດ ການແຂ່ງຂັນປຸງແຕ່ງເຂົ້າປຸ້ນແຊບ
Friday, 13 February 2015 08:48

ການມາຄົ້ນຄ້ວາຫາຂໍ້ມູນປັບປຸງຫຼັກສູດ

ການມາຄົ້ນຄ້ວາຫາຂໍ້ມູນປັບປຸງຫຼັກສູດຂອງຜູ່ອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະຂອງສະຖາບັນອາຊີວະກັບຜູ່ອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະຄູອາຈານວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 12/02/2015 (ທ່າແຂກ)
Monday, 02 February 2015 09:13

ການເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນທີ່ບຸນນະມັດສະການພະທາດເມືອງເກົ່າ

ການເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນທີ່ບຸນນະມັດສະການພະທາດເມືອງເກົ່າ(ສີໂຄດຕະບອງ)ໃນວັນທີ 28/1/2015-4/2/2015
Monday, 05 January 2015 15:37

ພິທີຮັບສະມາຊິກໃໝ່ສະຫະພັນກຳມະບານ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ມີພິທີຮັບສະມາຊິກໃໝ່ສະຫະພັນກຳມະບານ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ເກດສະໜາ ສານິໄຊເປັນຜູ້ມອບ
Thursday, 25 December 2014 09:41

ທີມເຕະບານຄູອາຈານ

ທີມເຕະບານຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລົງສະໝາມອຸ່ນເຄື່ອງກຽມໄປເຕະບານທີ່ ສ ສ ຫວຽດນາມ
Monday, 22 December 2014 14:28

ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງພາກວິຊາຄະຫະກຳ

ໃນວັນທີ20-21 ທັນວາ 2014 ພາກວິຊາ ຄະຫະກຳໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເພື່ອປັບປຸງລາຍລະອຽດວິຊາຕ່າງຕ່າງ
Monday, 22 December 2014 13:54

ການຝຶກອົບຮົມ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮງ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນທີ 15/12/2014 – 19/12/2014 ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮງ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ການບໍລິການສ່ວນໜ້າ ວຽກງານແມ່ເຮືອ ໂດຍມີຄູຝຶກມາຈາກກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ມີຄູຝຶກຈຳນວນ 4 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ 2 ທ່ານ, ນັກສຳມະນາກອນມີທັງໝົດ 91 ທ່ານ ຍິງ 7ໍ0 ທ່ານ ຈາກພາກສ່ວນ ວິທະຍາໄລເຕັກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານ, ອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມຕ່າງໆ
Tuesday, 16 December 2014 14:44

ພາກວິຊາກະສິກຳ

ພາກວິຊາກະສິກຳ ສາຂາວິຊາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ທີ່ດົງກະແສນ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສຸມໃສ່ວຽກງານວິໃຈການສ້າງອາຊີບໃໝ່
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ