KhammaouneTVC

Monday, 05 January 2015 15:37

ພິທີຮັບສະມາຊິກໃໝ່ສະຫະພັນກຳມະບານ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2014 ມີພິທີຮັບສະມາຊິກໃໝ່ສະຫະພັນກຳມະບານ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ເກດສະໜາ ສານິໄຊເປັນຜູ້ມອບ
Thursday, 25 December 2014 09:41

ທີມເຕະບານຄູອາຈານ

ທີມເຕະບານຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລົງສະໝາມອຸ່ນເຄື່ອງກຽມໄປເຕະບານທີ່ ສ ສ ຫວຽດນາມ
Monday, 22 December 2014 14:28

ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງພາກວິຊາຄະຫະກຳ

ໃນວັນທີ20-21 ທັນວາ 2014 ພາກວິຊາ ຄະຫະກຳໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເພື່ອປັບປຸງລາຍລະອຽດວິຊາຕ່າງຕ່າງ
Monday, 22 December 2014 13:54

ການຝຶກອົບຮົມ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮງ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນທີ 15/12/2014 – 19/12/2014 ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮງ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ການບໍລິການສ່ວນໜ້າ ວຽກງານແມ່ເຮືອ ໂດຍມີຄູຝຶກມາຈາກກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ມີຄູຝຶກຈຳນວນ 4 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ 2 ທ່ານ, ນັກສຳມະນາກອນມີທັງໝົດ 91 ທ່ານ ຍິງ 7ໍ0 ທ່ານ ຈາກພາກສ່ວນ ວິທະຍາໄລເຕັກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານ, ອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມຕ່າງໆ
Tuesday, 16 December 2014 14:44

ພາກວິຊາກະສິກຳ

ພາກວິຊາກະສິກຳ ສາຂາວິຊາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ທີ່ດົງກະແສນ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສຸມໃສ່ວຽກງານວິໃຈການສ້າງອາຊີບໃໝ່
Monday, 15 December 2014 15:51

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທີ່ເຮືອພັກແຄມງື່ມ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 8-12 ທັນວາ 2014
Tuesday, 18 November 2014 15:51

ແຈ້ງການ!!! ວຕວ ປ່ຽນກາປະທັບ

Monday, 17 November 2014 14:19

ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ໃນວັນທີ 15-16/11/2014 ມີການການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫຼັກສູດພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາບັນຊີ,ສາຂາເລຂານຸການ ແລະ ສາຂາຄອມທຸລະກິດ
Friday, 10 October 2014 09:18

ກິດຈະກຳກິລາວັນຄູ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 3/10/2014 ມີກິດຈະກຳກິລາສະຫລອງວັນຄູທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ
Thursday, 25 September 2014 13:54

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ມ ທ່າຍຫງວຽນ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທ່າຍຫງວຽນ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຢ້ຽມຢາມແລະເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດສາຫະກຳທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການເງິນທ່າຍຫງວຽນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄອຊີທີທ່າຍຫງວຽນ ນັກສຶກສາວທີ່ສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ່າຍຫວຽນ
You are here: Home ຂ່າວ-ກິດຈະກຳ